Styczeń 2021

Teatr Bez Sceny uzyskał Subwencję Finansową
z Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0